Diagnostyka, która pomoże Wam
zostać rodzicami

Badania dla par starających się
o dziecko

Niepłodność jest coraz częstszym problemem w dzisiejszych czasach, dlatego badania nad nią są kluczowe dla zidentyfikowania i zrozumienia przyczyn oraz opracowania skutecznych metod leczenia.

Nasze Laboratorium od początku istnienia współpracuje i realizuje badania dla Kliniki Leczenia Niepłodności INVICTA. Doświadczenie pozwoliło nam zgromadzić wiedzę, która umożliwia precyzyjne dopasowanie konkretnych badań do etapu diagnostyki oraz leczenia każdego spośród naszych pacjentów. Posiadamy wysokie standardy wynikające z międzynarodowych rekomendacji oraz praktyk.

Diagnostyka genetyczna w kierunku nosicielstwa chorób genetycznych

Według rekomendacji ACOG wszystkie pary starające się o dziecko powinny zostać poinformowane o możliwości wykonania badań przesiewowych w kierunku najczęstszych chorób genetycznych. W zależności od pochodzenia w ofercie Laboratorium INVICTA znajdują się dwie wersje badania: CLARA Uniwersal dla par bez względu na pochodzenie etniczne oraz CLARA Optima dla par pochodzenia polskiego.

Badanie CLARA Uniwersal
Badanie CLARA Optima

Badania w niepłodności kobiet

Dowiedz się więcej na temat diagnostyki niepłodności u kobiet

Badania w niepłodności mężczyzn

Dowiedz się więcej na temat diagnostyki niepłodności u mężczyzn

Diagnostyka genetyczna zarodka

 • Genetyczne badanie zarodka pod kątem aneuploidii

  Diagnostyka aneuploidii wszystkich chromosomów
  Pozwala sprawdzić, czy badany zarodek ma prawidłową liczbę chromosomów – posiada dodatkowy chromosom lub wykrywa brak któregoś z chromosomów (np. wykrywa trisomię 21 pary chromosomów powodującą zespół Downa).

  Diagnostyka translokacji chromosomowych Robertsonowskich
  Dzięki tej diagnostyce sprawdzamy również czy zarodek ma prawidłową liczbę chromosomów. W tym wypadku jednak przyczyną nieprawidłowej liczby jest połączenie się dwóch chromosomów akrocentrycznych. W konsekwencji w kariotypie zarodka stwierdza się brak chromosomu.

 • Genetyczne badanie zarodka pod kątem chorób jednogenowych

  Diagnostyka choroby jednogenowej – dla jednej lub dwóch chorób genetycznych u danej pary
  Badanie to pozwala na określenie czy dany zarodek jest obciążony zmianą genetyczną będącą podłożem jednej lub dwóch chorób jednogenowych (tzn. wywołanej przez zmiany w konkretnych genach np. rdzeniowy zanik mięśni, choroba Huntingtona).
  Diagnostyka ta jest zaprojektowana pod konkretną parę.

  Diagnostyka chorób jednogenowych dla jednej choroby genetycznej oraz dobór HLA
  Badania wykonywane w celu określenia statusu genetycznego zarodka w kierunku określonej zmiany znanej jako podłoże genetyczne choroby jednogenowej oraz określenia zgodności tkankowej HLA w celu przeszczepu komórek macierzystych. Diagnostyka ta jest zaprojektowana pod konkretną parę.

  Diagnostyka chorób jednogenowych sprzężonych z chromosomem X lub Y – PGD X-linked

  Pozwala wykluczyć choroby dziedziczne, sprzężone z płcią. Diagnostyka polega na oznaczeniu, który z chromosomów płciowych (prawidłowy lub nieprawidłowy), został odziedziczony przez zarodek. W niektórych sytuacjach wystarczy określenie płci chromosomalnej zarodka, aby stwierdzić, czy zawiera on chromosom obciążony zmianą.

 • Genetyczne badanie zarodka pod kątem translokacji chromosomowych

  Diagnostyka translokacji chromosomowych wzajemnych
  Pozwala wykryć nieprawidłowości będące wynikiem translokacji, czyli wymiany ramion pomiędzy chromosomami. Podczas powstawania komórek rozrodczych nosicielstwo takiej translokacji może powodować zaburzenia liczby całych chromosomów u potomstwa.
  Badanie wykonuje się u par, u których potwierdzone jest nosicielstwo translokacji wzajemnych zrównoważonych.

  Diagnostyka translokacji chromosomowych wzajemnych wraz z oznaczaniem nosicielstwa
  Badanie identyfikuje nieprawidłowości w zarodku związane z translokacjami. Zmiany te mogą prowadzić do choroby. Dodatkowo diagnostyka określa czy zarodek może być tylko nosicielem translokacji. Nosicielstwo może, ale nie musi oznaczać występowania objawów chorobowych. W przyszłości jednak, osoba będąca nosicielem, może przekazać tą zmianę swoim dzieciom.

Dowiedz się więcej na temat diagnostyki zarodka